PROTETYKA STOMATOLOGICZNA WROCŁAW

Protetyka stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odtwarzanie braków w uzębieniu, korektą kształtu, koloru i ustawienia zębów, odbudową złamanych lub zniszczonych próchnicowo koron zębów. W ramach protetyki przeprowadza się również analizę i korektę nieprawidłowego zgryzu występującego u Pacjenta, planowanie zespołowego leczenia ortodontyczno-protetycznego oraz leczenie zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego.

Nie leczone braki w obrębie pojedynczego zęba lub braki kilku zębów to nie tylko defekt estetyczny. W wyniku utraty zęba (lub zębów) dochodzi do szeregu niekorzystnych zjawisk w obrębie całego układu zębów – przechylania się zębów sąsiednich, zwiększenia nacisku i nierównomiernego rozkładania się sił na pozostałe zęby, uszkodzenia pozostałych zębów oraz powstania dolegliwości bólowych ze strony stawu skroniowo-żuchwowego.

Wykonujemy pełny zakres specjalistycznych usług protetycznych:
Uzupełnienia stałe:

• licówki porcelanowe
• korony pełnoceramiczne Empress
• korony cyrkonowe
•korony porcelanowe na podbudowie metalowej ze złota lub stali
• mosty cyrkonowe
• mosty porcelanowe na podbudowie metalowej ze złota lub stali
• mosty adhezyjne na włóknie szklanym
• uzupełnienia pełnoceramiczne inlay,onlay
• wkłady koronowo-korzeniowe z włókien szklanych i metalowe

Uzupełnienia ruchome:

• protezy całkowite
• protezy całkowite z elementami precyzyjnymi – zatrzaski korzeniowe
• protezy szkieletowe klamrowe
• protezy szkieletowe bezklamrowe – z zastosowaniem zasuw, zatrzasków, koron teleskopowych
• protezy szkieletowe w chorobach przyzębia – szynoprotezy
• naprawy i podścielanie protez ruchomych

Specjalistyczne leczenie schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego:

• szyny akrylowe zgryzowe (szyna Michigan)
• szyna NTI
• szyny relaksacyjne
• płytka podjęzykowa

Studio Stomatologii zapewnia indywidualne podejście do każdego z Państwa. Zwracamy szczególną uwagę na potrzeby estetyczne, wspólnie z Państwem ustalamy szczegółowy plan leczenia mając na uwadze Państwa oczekiwania i opinie.